memoria-anual-cea-2017

Benvolguts socis, Tot i que semblava que el 2017 havia de ser l’any de la inflexió pel que fa al creixement de l’economia andorrana, la realitat és que no s’han complert unes expectatives que semblaven certeses. Si bé és exacte que alguns sectors econòmics han experimentat una millora, tot i que limitada, per a una majoria dels sectors d’activitat del país els temps millors es fan esperar. Encara hi ha massa incerteses, tant internes com externes, que ens impedeixen poder parlar de millora generalitzada.

Aquesta situació, que cal considerar anormal, no ha d’impedir que siguem perseverants i que augmentem, si cal, els nostres esforços per afavorir l’arribada de les condicions necessàries per que el creixement sigui una realitat perdurable en el temps. Per això, a més de buscar i de portar a la pràctica les millores que considerem necessàries a les pròpies empreses, hem de treballar de manera conjunta i coordinada per convèncer els estaments públics de la necessitat d’actuar des de les institucions, en acord amb els agents econòmics i socials, si es volen assolir unes realitats que encara semblen llunyanes.

Puc afirmar que des de la Confederació Empresarial Andorrana s’estan fent aquests esforços. Entre les accions que les diferents Comissions ordinàries de treball han portat a terme, vull destacar l’intens treball realitzat en l’anàlisi i la proposta de millores respecte a diferents textos normatius que les institucions han convingut que era necessari adoptar. De la mateixa manera, hem fet propostes concretes sobre altres mesures a prendre en relació amb la normativa legal, que al nostre entendre són urgents, si es vol que el creixement i la reactivació de l’economia siguin una realitat efectiva i estable, i que ha de beneficiar tant les empreses com la societat en la seva globalitat.

En el mateix sentit, hem continuat oferint el nostre suport al Govern en la negociació d’un Acord d’Associació amb la Unió Europea, participant en les reunions del Pacte d’Estat sobre l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea i en altres treballs de caire sectorial, i aportant la nostra visió sobre algunes qüestions al nostre entendre essencials. Tanmateix, també hem volgut deixar clara la nostra opinió quant a les millores possibles (gosaria dir, fins i tot, necessàries) pel que fa al procediment negociador, com pot ser una major implicació del conjunt de la societat en el procés.

Una de les idees que també hem transmès al Govern és la conveniència de no centrar tots els esforços únicament i exclusiva en les relacions amb la Unió Europea, perquè en l’entorn globalitzat en el qual es mou l’economia mundial, altres accions com pot ser explorar la conveniència de formar part de l’Organització Mundial del Comerç, tot i no ser substitutòries poden tenir un caire complementari necessari. Pensem que l’Acord d’Associació amb la UE ha de ser un element més dels que han de marcar el nostre futur, i que ha d’encaixar en una visió estratègica àmplia del model de país que volem.

Però el treball de la Confederació Empresarial Andorrana no s’ha limitat a les actuacions que acabem d’esmentar. Més enllà de la labor de donar veu a les inquietuds de les empreses andorranes, hem treballat també en moltes altres àrees i amb finalitats diverses, però sempre amb la voluntat de contribuir al desenvolupament present i futur del teixit empresarial del país. Sense voler restar importància a totes i cadascuna de les activitats detallades en aquesta publicació, permeteu-me que n’exposi tres exemples.

Una de les accions iniciades l’any passat i que aquest any ha tingut un fort desenvolupament ha estat el projecte Marca Andorra. Després d’arribar a establir l’estat de la qüestió i de constatar quina és la percepció que es té del País i quines són les seves potencialitats, hem assolit la constitució de la Taula Marca Andorra. Aquesta ha de donar continuïtat al treball realitzat fins ara de forma exclusiva des de la CEA, per arribar a portar a la pràctica en les millors condicions una labor de llarg alè.

També hem promogut les actuacions necessàries per fer que la segona edició dels Premis CEA es converteixi en una realitat. Després de l’excel·lent acceptació d’aquesta iniciativa, pensem que cal mantenir-la per així poder donar públicament el reconeixement que es mereix l’activitat de les empreses del País, així com la seva contribució al creixement i al coneixement internacional d’Andorra.

Finalment, em plau anunciar la realització d’un treball col·lectiu de reflexió per analitzar quin és el camí que ha de prendre la CEA en un futur més o menys immediat. Han passat més de dotze anys des de la creació de l’Entitat i, tot i que hi ha hagut una evolució certa en la nostra activitat, els reptes que se’ns plantegen evolucionen de forma ràpida i cal que ens adaptem a la nova situació. La nostra reflexió ens porta a dir que cal que ens avancem als esdeveniments i que hem de posar les condicions per poder respondre de la forma més adequada possible a les necessitats dels nostres associats i de l’empresariat del país en el seu conjunt.

Deixeu-me acabar aquesta introducció agraint la implicació i el treball dels empleats i de tots els òrgans de la CEA. Es fa difícil transmetre mitjançant la Memòria anual d’activitats tots els esforços i la dedicació esmerçades en l’intent d’aconseguir unes condicions més favorables per al teixit empresarial del Principat, i d’assolir una millora en les perspectives de creixement i de diversificació de la nostra economia. Tanmateix, només amb aquest treball constant i amb una dedicació permanent i col·lectiva, aconseguirem que els nostres anhels es puguin convertir en realitat. Per això us puc assegurar que continuarem aquesta labor amb el mateix entusiasme que fins avui, fidels al compromís adquirit amb els afiliats de la CEA i amb tot l’empresariat del país.

Xavier Altimir

PRESIDENT