Una trobada i una cimera per la sostenibilitat

ANDORRA 19-20 ABRIL 2021

El  Encuentro Empresarial Iberoamericano, és l’activitat no política més destacada de les que es fan en l’àmbit de la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern,  i està organitzat per la Secretaria General Iberoamericana-SEGIB, el Consell d’Empresaris Iberoamericans-CEIB i la patronal que ocupa la presidència pro tempore de la CEIB en aquell període, que en aquesta ocasió va ser la Confederació Empresarial Andorrana-CEA.

La XIII edició de l’Encuentro Empresarial Iberoamericano va tenir lloc a Andorra els dies 19 i 20 d’abril de 2021, marcada per un context pandèmic que va obligar a repensar la trobada de manera global, per oferir un doble format, virtual i presencial que va permetre arribar a més de 4.000 persones, una xifra mai assolida fins a la data en un esdeveniment d’aquestes característiques.

Per poder oferir el format presencial amb garanties es va implementar de la mà del Ministeri de Salut un exigent protocol COVID, que incloïa proves sistemàtiques i obligatòries de PCR i TMA a tots els assistents, controls d’antígens cada jornada i un seguit de mesures complementàries per garantir la salut de totes les persones participants. Un protocol que va ser auditat i posteriorment reconegut per AENOR.

A més, de la mà de la Fundació ONCE es van implementar tot un seguit de protocols per garantir l’accessibilitat de l’esdeveniment a les persones amb algun tipus de discapacitat visual o auditiva.

Per a totes aquelles persones que no es van poder desplaçar a Andorra durant aquells dies, es va realitzar un programa de televisió en format híbrid que va permetre acostar la veu de l’empresariat iberoamericà a tota la regió i seguir amb detall tot el que passava des del Centre de Congressos i Exposicions del Comú d’Andorra la Vella .

La temàtica d’aquesta edició es va centrar en la innovació per al desenvolupament sostenible i la recuperació post COVID-19, amb especial èmfasi en la innovació dels aspectes sanitaris, socials, econòmics, jurídics i mediambientals, tal com es recollia en el seu lema: “Innovació per al Desenvolupament Sostenible. Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus “.

Iberoamèrica és producte d’experiències compartides, d’empreses i de col·laboració entre les seves institucions més representatives, una comunitat que treballa per acostar posicions i d’estrènyer llaços, amb voluntat de potenciar i impulsar el desenvolupament i el creixement en la Regió.

En aquest univers divers i heterogeni, el XIII Encuentro Empresarial, ha estat un espai enriquidor de consens i de diàleg, en el qual poder debatre, intercanviar i analitzar punts de vista i iniciatives sobre els temes i les qüestions que més influeixen i fomenten el progrés a Iberoamèrica.

Una sèrie de reptes i desafiaments cabdals per construir una regió millor, més cohesionada, integrada, resilient, inclusiva i sostenible.

En aquest espai, us convidem a reviure-la.

Un encuentro y una Cumbre por la sostenibilidad.

ANDORRA 19-20 ABRIL 2021

El Encuentro Empresarial Iberoamericano, es la actividad no política más destacada de las que se organizan en el ámbito de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y está organizado por la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, el Consejo de empresarios Iberoamericanos-CEIB y la patronal que ocupa la presidencia pro tempore de la CEIB en ese periodo, que en esta ocasión fue la Confederación Empresarial Andorrana-CEA.

La XIII edición del Encuentro Empresarial Iberoamericano tuvo lugar en Andorra los días 19 y 20 de abril de 2021, marcada por un contexto pandémico que obligó a repensar el encuentro de manera global, para ofrecer un doble formato, virtual y presencial que permitió llegar a más de 4.000 personas, una cifra nunca alcanzada hasta la fecha en un evento de estas características.

Para poder ofrecer el formato presencial con garantías se implementó de la mano del Ministerio de Salud un exigente protocolo COVID, que incluía pruebas sistemáticas y obligatorias de PCR y TMA a todos los asistentes, controles de antígenos cada jornada y una serie de medidas complementarias para garantizar la salud de todas las personas participantes. Un protocolo que fue auditado y posteriormente reconocido por AENOR.

Además, de la mano de la Fundación ONCE se implementaron una serie de protocolos para garantizar la accesibilidad del evento a las personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva.

Para todas aquellas personas que no se pudieron desplazar a Andorra durante aquellos días, se realizó un programa de televisión en formato híbrido que permitió acercar la voz del empresariado iberoamericano a toda la región y seguir con detalle todo lo que pasaba desde el Centro de Congresos y Exposiciones del Comú de Andorra la Vella.

La temática de esta edición se centró en la innovación para el desarrollo sostenible y la recuperación post COVID-19, con especial énfasis en la innovación de los aspectos sanitarios, sociales, económicos, jurídicos y medioambientales, tal como se resumía en su lema : “Innovación para el Desarrollo Sostenible. Objetivo 2030. Iberoamérica ante el reto del coronavirus”.

Iberoamérica es producto de experiencias compartidas, de empresas y de colaboración entre sus instituciones más representativas, una comunidad que trabaja para acercar posiciones y estrechar lazos, con voluntad de potenciar e impulsar el desarrollo y el crecimiento en la Región .

En este universo diverso y heterogéneo, el XIII Encuentro Empresarial, ha sido un espacio enriquecedor de consenso y de diálogo, en el que poder debatir, intercambiar y analizar puntos de vista e iniciativas sobre los temas y las cuestiones que más influyen y fomentan el progreso en Iberoamérica.

Una serie de retos y desafíos fundamentales para construir una región mejor, más cohesionada, integrada, resiliente, inclusiva y sostenible.

Desde este espacio, os invitamos a revivirlo.

XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano

Galeria d'imatges

Amb la col·laboració

Organitzadors

Patrocinadors

Col·laboradors i protocol Covid