Sou empresari?

La CEA és la Patronal Andorrana.
Vertebrem els interessos empresarials
i sectorials de les empreses i associacions
amb activitat al Principat d’Andorra.

Ser sòcia o soci de la CEA us dona dret a:

 • Participació en l’Assemblea General
 • Accés a la informació que ens fan arribar des dels organismes internacionals (OIE, SMEUnited, …)
 • Accés a les conferències i formacions que organitzen les entitats amb les quals tenim convenis signats (CEOE, PIMEC, …)
 • Suport dels ambaixadors IWAND
 • Participació en les comissions de la CEA i accés a les actes
 • Tramesa de temes a ser considerats per la Junta Directiva
 • Descomptes per l’accés als serveis CEA (lloguer sala, publicitat a la Web i a la Newsletter)
 • Descomptes a  formacions que pugui organitzar la CEA
 • Assessorament bàsic en l’àmbit laboral

Quota

Soci Col·lectiu

Quota

Soci Individual

Quota

Empresa Nova Creació

Quota

Joves Empresaris/-es

Quota

Patrocinadors i Esponsors

Quota

Packs per a socis col·lectius

PACK PREMIUM

15.000anuals
 • Assessorament Laboral Sala a disposició per reunions Participació a les comissions Convocatòries per reunions de juntes Llibre actes Comptabilitat Gerència Suport en Comunicació Participació Junta Directiva

PACK ESTÀNDAR

10.000anuals
 • Assessorament Laboral Sala a disposició per reunions Participació a les comissions Convocatòries per reunions de Juntes Llibre actes Comptabilitat

PACK BÀSIC

3.000anuals
 • Assessorament Laboral Sala a disposició per reunions Participació a les comissions

Quota

Soci Individual

Per als socis individuals d’1 a 5 treballadors, les noves tarifes s’aplicaran el març 2021 per tal que la CEA pugui anar treballant la creació de la secció d’Autònoms i micro-empreses.

Fins a 49 treballadors

400anuals
 • Assessorament laboral
  Participació en comissions

A partir de 50 treballadors

3.000anuals
 • Assessorament laboral
  Participació en comissions
 • Aquelles empreses de més de 50 treballadors que no disposin una associació que els representi inscrita a la CEA, se’ls aplicarà un descompte del 50% sobre la quota.
  En el moment que existeixi dita associació a la CEA, les empreses hauran d’escollir entre les dues opcions següents:
  - Pagar el 100% de la quota
  - Adherir-se a l’Associació.

Quota

Empresa Nova Creació

Primer Any d'Empresa

Gratuït (1r any natural de creació de l’empresa)
 • *Requisits: Cal que l’empresa sigui de nova creació al país l’any natural en curs.

Segon Any d'Empresa

50 % de la quota
 • *Requisits: Cal que l’empresa sigui de nova creació al país l’any natural en curs .

Quota

Joves Emprenedors  i  Autònoms

JOVES EMPRENEDORS

50% de la quota que li pertoca
 • S’entén per jove empresari, d’acord amb els estàndards europeus, els empresaris amb una edat de fins a 40 anys.
  Només s’aplicarà aquest descompte als joves empresaris que posin en marxa el primer negoci.

AUTÒNOMS

50% de la quota que li pertoca
 • Professionals que es donin d’alta a la CEA i que estiguin declarats com a autònoms (el seu número de NRT ha de començar per la lletra “F”)

Quota

Patrocinadors i Esponsors

Patrocinadors

225
 • La Confederació Empresarial Andorrana preveu, en els seus estatuts, l’existència de socis patrocinadors que subvencionen, amb una aportació econòmica especial, les activitats de la Confederació.
 • La prima establerta i aprovada per l’Assemblea General és actualment de 15.480 euros.

Esponsors

225
 • La Confederació Empresarial Andorrana preveu, en els seus estatuts, l’existència de l’establiment d’acords puntuals d’esponsorització, amb una aportació econòmica especial, per participar en les activitats de la Confederació.
 • Veure esponsors de la CEA

Descobriu els avantatges de formar part de la CEA.
La CEA us dona veu.

Contacte