Sou empresari?

La CEA és la Patronal Andorrana.
Vertebrem els interessos empresarials
i sectorials de les empreses i associacions
amb activitat al Principat d’Andorra.

Ser sòcia o soci de la CEA us dona dret a:

 • Participació en l’Assemblea General
 • Accés a la informació que ens fan arribar des dels organismes internacionals (OIE, SMEUnited, …)
 • Accés a les conferències i formacions que organitzen les entitats amb les quals tenim convenis signats (CEOE, PIMEC, …)
 • Suport dels ambaixadors IWAND
 • Participació en les comissions de la CEA i accés a les actes
 • Tramesa de temes a ser considerats per la Junta Directiva
 • Descomptes per l’accés als serveis CEA (lloguer sala, publicitat a la Web i a la Newsletter)
 • Descomptes a  formacions que pugui organitzar la CEA
 • Assessorament bàsic en l’àmbit laboral

Quota

Soci Col·lectiu

Quota

Soci Individual

Quota

Empresa Nova Creació

Quota

Joves Empresaris/-es

Quota

Patrocinadors i Esponsors

Quota

Soci Col·lectiu

Fins a 50 empleats

$225
 • Quota fixa: 225,00 EUR
 • Quota per empleat: 4,35 EUR

De 51 a 100 empleats

$225
 • Quota fixa: 655,00 EUR
 • Quota per empleat: 4,35 EUR

Més de 101 empleats

$225
 • Quota fixa: 1.675,00 EUR
 • Quota per empleat: 4,35 EUR

Quota

Soci Individual

Fins a 50 empleats

$225
 • Quota fixa: 225,00 EUR
 • Quota per empleat: 4,35 EUR

De 51 a 100 empleats

$225
 • Quota fixa: 655,00 EUR
 • Quota per empleat: 4,35 EUR

Més de 101 empleats

$225
 • Quota fixa: 1.675,00 EUR
 • Quota per empleat: 4,35 EUR

Quota

Empresa Nova Creació

Primer Any d'Empresa

$225
 • 1er. any natural de creació de l’empresa: GRATUIT
 • *Requisits: Cal que l’empresa sigui de nova creació al país l’any natural en curs Que no existeixi cap associació (a la CEA) del sector al qual pertany

Segon Any d'Empresa

$225
 • Segon any: 50% de la quota
 • *Requisits: Cal que l’empresa sigui de nova creació al país l’any natural en curs Que no existeixi cap associació (a la CEA) del sector al qual pertany

Quota

Joves Empresaris/-es

Fins a 50 empleats

$225
 • Quota fixa: 112,50 EUR
 • Quota per empleat: 2,20 €

De 51 a 100 empleats

$225
 • Quota fixa: 327,50 EUR
 • Quota per empleat: 2,20 €

Més de 101 empleats

$225
 • Quota fixa: 837,50 EUR
 • Quota per empleat: 2,20 €

Quota

Patrocinadors i Esponsors

Patrocinadors

$225
 • La Confederació Empresarial Andorrana preveu, en els seus estatuts, l’existència de socis patrocinadors que subvencionen, amb una aportació econòmica especial, les activitats de la Confederació.
 • La prima establerta i aprovada per l’Assemblea General és actualment de 15.480 euros.

Esponsors

$225
 • La Confederació Empresarial Andorrana preveu, en els seus estatuts, l’existència de l’establiment d’acords puntuals d’esponsorització, amb una aportació econòmica especial, per participar en les activitats de la Confederació.
 • Veure esponsors de la CEA

Descobriu els avantatges de formar part de la CEA.
La CEA us dona veu.

Contacte