Segons els estatuts de la Confederació Empresarial Andorrana, poden ser socis col·lectius les associacions empresarials d’àmbit sectorial o intersectorial o altres organitzacions d’empreses, independentment de la seva denominació (gremis, associacions, federacions, unions, etc.) degudament constituïdes en el Principat d’Andorra, i també els col·legis professionals d’àmbit andorrà. Les empreses afiliades als socis col·lectius són empreses adherides a la Confederació.

Segons els estatuts de la Confederació Empresarial Andorrana, poden ser socis individuals els empresaris, individuals o socials, que exerceixin activitat al Principat d’Andorra i que estiguin inscrits al Registre de Comerç d’Andorra.