Memòria CEA 2015

Memòria CEA 2015

Benvolguts socis,

Hem deixat enrere un any força atípic en la recent historia del nostre país; vàrem iniciar el 2015 amb eleccions a la Junta Directiva de la nostra organització, poques setmanes després vàrem tenir eleccions al Consell General, i hem acabat l’any amb les eleccions comunals.
Però el fet més destacable —que ha deixat una forta empremta a la nostra societat aquest 2015— ha estat la intervenció per part del Govern d’una entitat bancària del país; per primera vegada el nostre Govern ha hagut de fer front a una situació d’aquestes característiques i esperem no es torni a produir mai més.

En la meva qualitat de President i després d’haver començat el meu tercer mandat, vull agrair a tots els socis —en nom de tots els membres de la Junta Directiva i en el meu propi— la confiança que ens han donat. En el document Visió estratègica CEA 2015-2018 s’estableixen les línies de treball que la CEA s’ha fixat per aquests quatre anys. Es poden resumir en dues grans vies: consolidar les accions iniciades en el darrer Pla d’actuacions, així com impulsar de forma prioritària cinc objectius: integració; promoció,  comunicació i creixement; debat horitzontal i transversal amb objectius comuns; promoure el desenvolupament i la reforma de la
legislació laboral; i optimitzar i fer més eficient l’administració mitjançant l’outsourcing de serveis.
Aquest any dos circumstàncies singulars han marcat en una part important el nostre treball: tal i com ja he comentat, l’afectació que han patit moltes empreses a conseqüència de la intervenció de Banca Privada d’Andorra —i que ha motivat la creació de la Comissió d’Assessorament a les empreses afectades per la intervenció de BPA (CAIBPA)—, així com l’inici de la negociació per part d’Andorra d’un Acord d’associació amb la Unió Europea i de la que Govern ens en ha fet partícips La posada en comú dels treballs de les Comissions i de la Junta Directiva ha comportat l’adopció del document Mesures urgents de reactivació econòmica, en el qual es proposen trenta-vuit mesures que haurien de ser d’aplicació immediata, destinades a la millora de la competitivitat de les empreses i al creixement del país. També em plau destacar l’impuls que ha rebut CEA Joves i Emprenedors, amb l’aprovació del seu Reglament de funcionament, així com el projecte IWAND, especialment amb el nomenament de nous ambaixadors CEA que desenvolupen una activitat remarcable. A nivell organitzatiu les principals novetats han estat la posada en funcionament del Comitè Assessor a la Presidència (CAP), per donar suport al President en les decisions del dia a dia, i de l’International Committee, per relacionar de forma eficaç les comunitats de negoci nacional i estrangera establertes a Andorra. La posada en funcionament dels nous portals web de la CEA i d’IWAND ha estat positiva. Des d’aquesta tribuna us animo a participar en els blogs que s’han creat per promoure la realitat empresarial i de negoci andorrana, així com per expressar opinions i experiències que aportin nous coneixements i noves possibilitats de creixement i de diversificació. Pensem que és important expressar el reconeixement als esforços de les persones i les empreses que treballen de forma constant per aportar valor afegit al teixit productiu del país i a Andorra en general. Per aquest motiu s’ha decidit crear els Premis CEA a l’activitat empresarial, amb una periodicitat dels mateixos que es preveu biennal. La primera edició ja està en marxa; el seu lliurament està previst que coincideixi amb la presentació d’aquesta Memòria i amb la celebració del desè aniversari del naixement de la Confederació Empresarial Andorrana. De nou i per acabar, vull agrair a totes les persones que col·laboren amb la nostra organització la seva implicació; crec que tots tenim cada vegada més clar que treballar en equip farà que la nostra organització pugui continuar contribuint al creixement sostenible i a la generació de llocs de treball a Andorra.

Xavier Altimir

PRESIDENT