portada memoria cea2016

Memoria-2016

Benvolguts socis,

Deixem enrere un any d’incerteses i dubtes; l’entorn internacional no para de sorprendre’ns, el “Brexit” o les eleccions presidencials als Estats Units, són dos exemples clars de la situació canviant en què es troba el món.

Per Andorra la situació de canvis, incerteses i dubtes ja fa temps que perdura, esperem que el 2017 sigui l’any d’inflexió i que la normalitat es torni a instal·lar a casa nostra.

Malgrat que les dades apunten a una mínima millora de la situació econò- mica del país, les empreses en general encara no estan prou satisfetes. La manca d’agilitat, tant en el funcionament de l’Administració com en la concreció i el desenvolupament de mesures afavoridores del creixement, són alguns dels frens que no ens han permès avançar a una velocitat suficient.

Les accions concretes de caire global aportades pels estaments oficials s’han mostrat tímides i insuficients tot i que el camí obert sembla positiu i amb condicions més favorables per anar cap endavant.

Durant l’any 2016 a la CEA no hem parat de treballar; malgrat disposar d’un entorn enrarit, el sector empresarial ha dedicat moltes hores de feina i molts esforços per ajudar a recuperar l’esperit de confiança en el nostre país.

Deixeu-me agrair a la direcció, la secretaria, la Junta Directiva, als membres de les Comissions de treball, la seva implicació i col·laboració, i a tots el socis la confiança que dipositen en nosaltres any rere any.

I és amb la responsabilitat que suposa mantenir aquesta confiança que continuarem treballant amb la mateixa intensitat i responsabilitat els propers anys.

El 2017 ens depara un repte molt important, tan important que serà determinant per al futur dels propers decennis de la nostra societat, l’acord d’associació amb la Unió Europea.

El nostre Govern està en plena negociació de l’acord, un acord que ha de marcar per molts anys, tal i com he comentat, el futur d’Andorra, tots volem el millor futur per al nostre país; per aquest motiu l’acord que s’està negociant ha de ser el millor acord que mai un país tercer hagi negociat amb la UE.

Si bé en el camp de la fiscalitat i l’intercanvi d’informació fiscal poca cosa podíem fer, més enllà de buscar l’homologació internacional, en la signatura d’un Acord d’associació amb la Unió Europea hem de ser prou valents per plantejar als nostres interlocutors allò que pensem que és just per als nostres interessos, sense menystenir els seus.

Serà molt important en tot el procés fer propostes, prendre la iniciativa i ser valents, el nostre Govern sap que ens tindrà al seu costat per defensar els interessos del nostre país, sempre amb actitud positiva i disposats a treballar conjuntament quan ho creguin necessari.

Sabem que hi haurà d’haver cessions, però el país segurament no entendria que aquestes, no anessin acompanyades de les corresponents compensacions.

S’arribi o no a un Acord d’associació, les accions per promoure l’economia activa no poden aturar-se si volem que el creixement d’Andorra continuï de forma sostinguda.

No vull entrar a parlar en detall de les reformes pendents, que el nostre Govern porta anys anunciant, esperem que aquest sigui l’any en què les promeses es facin realitat, però si que vull destacar, si em permeteu, un tema concret: la definició i la promoció de la Marca Andorra.

Hem decidit ser els motors d’aquesta iniciativa perquè considerem que no podem esperar més, l’entorn es mou i nosaltres no podem quedar aturats. La CEA no vol suplantar ningú ni imposar res, però la desesperació de constatar que les coses no avancen a una velocitat suficient, ens obliga a promoure iniciatives que haurien de ser generals i transversals com aquesta; treballarem de valent en aquest projecte, mantindrem informats al Govern, als nostres afiliats i a la població en general i integrarem al grup de treball a tothom que hi vulgui participar.

Per finalitzar deixeu-me fer una petita referència al sopar de Gala i al lliurament per primera vegada del Premis CEA que vàrem celebrar l’any passat i que repetirem el proper any, l’èxit assolit és degut en gran part als socis de l’entitat, que amb la seva implicació i participació han fet gran l’esdeveniment, de la mateixa manera com han fet grans els onze anys de l’entitat.

Com a president de la Confederació Empresarial vull ratificar en nom de la Junta Directiva i en el meu propi el compromís que hem adquirit amb tots els nostres afiliats i amb tots els empresaris del país, i dir-vos que continuarem treballant amb força i entusiasme, donant continuïtat a la tasca iniciada ara ja fa onze anys.

Xavier Altimir

PRESIDENT