Memòria CEA 2013

Com cada any, és un plaer i un honor presentar-vos la memòria de la CEA del 2013. És per a tota la Junta Directiva i per a mi mateix, un orgull veure el gran volum de feina feta, que es presenta resumidament en aquest document.
A finals d’aquest 2013 hem començat a veure indicis que fan preveure la fi del decreixement, són diversos els indicadors que mostren un canvi de tendència. Però encara falta molt camí per recórrer, i aquest l’hem de fer junts per sortir-ne més forts, per aquest motiu la CEA treballa i treballarà per agrupar l’empresariat i defensar amb una sola veu els nostres interessos, els de l’empresariat i els del país.
En aquest sentit, el 2013 ha servit per engegar projectes per presentar Andorra i les seves oportunitats a l’exterior. El projecte IWAND ens ha permès fer reunions i trobades amb grups d’empresaris de fora les nostres fronteres i així establir relacions. Els seus ambaixadors desenvolupen una tasca de divulgació de la cultura andorrana i de les virtuts empresarials del nostre petit país, que ajudaran, de ben segur, al creixement econòmic. També per afavorir les relacions empresarials, amb l’objectiu de donar a conèixer la realitat empresarial andorrana s’ha engegat el programa Andorra al món, s’ha editat ja el primer número de la revista Andorra Econòmica, que es pot llegir en català i en anglès i properament podrem tenir a les nostres mans el segon número.
D’altra banda, hem canviat els estatuts per tal de fer la CEA més forta i que sigui encara més reconeguda com un interlocutor vàlid representant del teixit empresarial del país. La visió estratègica per aquests propers dos anys ha de portar la nostra entitat a ser més forta,sobretot en la seva missió de lideratge.
Estic segur que entre tots ho aconseguirem, sortirem d’aquesta crisi més units i més forts. Només em queda agrair l’esforç fet per part de tots i cadascun dels membres que formen la CEA i animar-los a continuar treballant.

Xavier Altimir
President de la CEA