Memòria CEA 2010L’any 2010 serà recordat per haver estat un any crític a nivell econòmic, però també per les iniciatives que des de l’empresariat s’han desgranat amb la voluntat de remuntar una situació adversa.
Les mesures proposades per la CEA per a reactivar l’economia, els intercanvis empresarials amb Àustria i Israel, el reconeixement a la Confederació amb el Premi Andorrans de l’any i l’èxit d’iniciatives impulsades per la CEA com ara la Taula Rodona sobre el nou model per al creixement de l’economia andorrana, en són alguns dels exemples que il·lustren la cara més pro activa de l’any que hem deixar enrere.
La crítica al proteccionisme del sistema actual, la demanda d’una major obertura del país, de potenciar la competitivitat com a element positiu i la diversificació de l’economia, així com la necessitat de recuperar la identitat del Principat i utilitzarla com a eina per captar turisme, van ser algunes de les conclusions de la taula rodona sobre el nou model per al creixement de l’economia andorrana, que es va fer en el marc del debat econòmic organitzat conjuntament per la nostra entitat, la Cambra de Comerç Indústria i Serveis d’Andorra i l’Empresa Familiar Andorrana.
Dues taules de treball, la primera sobre diagnosi de la situació i instituïda per l’economista Jordi Alcobé i Fernando Álvarez, i la segona, dedicada a les mesures urgents de reactivació econòmica, i integrada per Ramon Oliva, Josep Alboquer i Daniel Aristot, van donar pas a una taula rodona d’excepció: Els ponents- tots ells empresaris d’èxit del país- Jordi Marquet, Josep Cairó i Maria Reig, van ser els protagonistes d’una de les iniciatives empresarials que més expectació ha despertat durant l’any 2010.