Inscripció Soci Colectiu

Documentació que s’ha d’adjuntar:

 • Escrit manifestant que no formen part de cap associació empresarial.
 • Fotocòpia registre de comerç.
 • Fotocòpia IBAN
 • Certificat nombre d’empleats o relació CASS.
 • Fotocòpia passaport del representant.
 • Acreditació de l’alta al Registre d’associacions d’Andorra (Documentació requerida a les Associacions)

QUOTES:

PACK PREMIUM 

15.000 € anuals

PACK ESTÀNDARD 

10.000 € anuals

PACK BÀSIC 

3.000 € anuals

 

  Nota: En compliment del que disposa la Llei 15/2003 de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre de l’any 2003, la CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL ANDORRANA – C.E.A. - informa que les dades que ens faciliteu seran incorporades al fitxer dels socis, la titularitat i la responsabilitat del qual corresponen a la C.E.A, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. Per poder exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió us podeu adreçar per escrit a la Confederació Empresarial Andorrana.

  PER LA PRESENT, SOL.LICITEM ADHEHIRN-NOS A LA CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL ANDORRANA.

 • Validació de seguretat:

 • Deixeu anar els fitxers aquí o
  Tipus d'arxius acceptats: jpg, pdf.