Inscripció Joves Emprenedors i Autònoms

(Empresaris fins 40 anys.)

Documentació que s’ha d’adjuntar:

  • Escrit manifestant que no formen part de cap associació empresarial.
  • Fotocòpia registre de comerç.
  • Fotocòpia IBAN.
  • Certificat nombre d’empleats o relació CASS.
  • Fotocòpia passaport del representant.

QUOTES:

50% de la quota que li pertoca.