Inscripció Soci individual

Documentació que s’ha d’adjuntar:

 • Escrit manifestant que no formen part de cap associació empresarial.
 • Fotocòpia registre de comerç.
 • Fotocòpia IBAN
 • Certificat nombre d’empleats o relació CASS.
 • Fotocòpia passaport del representant.

QUOTES:

Fins a 50 empleats

 • Quota fixa: 225 EUR
 • Quota per empleat: 4,35 EUR

De 51 a 100 empleats

 • Quota fixa: 655 EUR
 • Quota per empleat: 4,35 EUR

Més de 101 empleats

 • Quota fixa: 1.675 EUR
 • Quota per empleat: 4,35 EUR