Inscripció
Soci Empresa de Nova Creació

Documentació que s’ha d’adjuntar:

  • Carta de sol•licitud d’inscripció per escrit adreçada al President de la Junta Directiva
  • Fotocòpia registre de comerç.
  • Fotocòpia IBAN
  • Certificat nombre d’empleats o relació CASS.
  • Fotocòpia passaport del representant.

QUOTES:

  • 1er any natural de creació de l’empresa: gratuït
  • 2on any 50% de la quota