Facturació electrònica

LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA: UN AVANTATGE COMPETITIU.

La Llei 20/2014, de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, ha obert un món de possibilitats en el marc de la operativa empresarial per aconseguir agilitat en els processos, acompanyada de la seguretat que requereix el tràfic econòmic. Una d’aquestes noves…