proteccio_dades

PROTECCIÓ DE DADES: La importància de la correcta gestió de les dades personals de les que disposa l’empresari.

Andorra disposa, des de l’any 2003, d’una llei qualificada de protecció de dades personals, que té per objectiu regular el tractament d’aquestes dades tant per part de les empreses com per part de l’administració pública, a l’ensems que protegir el dret fonamental a la intimitat, principalment. Les empreses, com a responsables del tractament, tenen la…

Facturació electrònica

LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA: UN AVANTATGE COMPETITIU.

La Llei 20/2014, de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, ha obert un món de possibilitats en el marc de la operativa empresarial per aconseguir agilitat en els processos, acompanyada de la seguretat que requereix el tràfic econòmic. Una d’aquestes noves…