Nova reunió del Consell Econòmic i Social

Primera reunió del Consell Econòmic i Social del 2024 que s’ha fixat com a objectiu incentivar la representació dels treballadors en els comitès d’empresa i puguin participar així en la negociació dels convenis col·lectius i sectorials. Fins a l’actualitat, s’han subscrit 10 acords o convenis col·lectius d’empreses registrats al Departament de Treball. L’increment dels processos…