Enquesta Iberoamericana de les MIPIMES

Segons mostren els resultats de l’enquesta més àmplia de Mipymes realitzada fins ara des de les organitzacions empresarials i institucions de la regió iberoamericana, en què han participat més 2.200 empreses de 22 països d’Iberoamèrica, entre els quals també Andorra, destaca: Un 41,8% de les Mipymes enquestades afirma que el seu principal objectiu és generar…