Evolució poder adquisitiu

La present nota de treball, elaborada per la Confederació Empresarial Andorrana, analitza l’evolució del poder adquisitiu dels salaris a Andorra durant les dues primeres dècades del segle XXI (període 2001-2021/2022) a partir de les dades publicades pel Departament d’Estadística del Govern. S’ha procedit a una anàlisi comparativa dels salaris mínim i mitjà amb les dades…