Nova revista: “Más Iberoamérica”

La Federació Iberoamericana de Joves Empresaris (FIJE) ha presentat la seva nova publicació, Más Iberoamérica, amb la col·laboració del Consell d’Empresaris Iberoamericans (CEIB). Es tracta d’un nou canal d’informació online en clau iberoamericana per destacar tot allò que d’interès genera la nostra regió, les empreses, les institucions, els líders, de tots els sectors i de…