Comissions CEA:
 • Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals (CRII):
  • Afers Exteriors
  • Relacions amb Europa
  • IOE, CEIB, SmeUnited
  • Relacions amb altres organitzacions patronals

 

 • Comissió Fiscal (CF):
  • Qüestions tributàries
  • Qüestions pressupostàries

 

 • Comissió de Turisme i Comerç (CTC).

 

 • Comissió Laboral, CASS i Afers Jurídics (CLCAJ):
  • Qüestions laborals (Consell Econòmic i Social)
  • Qüestions de seguretat Social (CASS)
  • Afers Jurídics

 

 • Comissió d’Educació i Formació:
  • Formació
  • Educació i Ensenyament Superior

 

 • Comissió d’Infraestructures i Sostenibilitat:
  • Infraestructures i comunicacions
  • Rehabilitació i eficiència energètica i renovables
  • Economia Circular
  • Mobilitat sostenible

 

 • Comissió de Diversificació i Innovació (CDI):
  • Diversificació Econòmica
  • Innovació
  • Incubadora de noves associacions sectorials
  • Andorra Bussiness Friendly