joves emprenedors

Documentació que s’ha d’adjuntar:

 • Sol·licitud d’inscripció de la CEA.
 • Sol·licitud d’inscripció per escrit adreçada al President de la Junta Directiva.
 • Fotocòpia registre de comerç.
 • Certificat nombre d’empleats o relació CASS.
 • Fotocòpia passaport del representant
Qui es considera Jove Empresari.
 • S’entén per jove empresari, d’acord amb els estàndards europeus, els empresaris amb una edat de fins a 40 anys.
 • Es farà un 50% de descompte sobre el cost, aprovat per Assemblea General, de la resta de socis.
 • Sols s’aplicarà aquest descompte als joves empresaris que endeguin el primer negoci
Quotes especials per als joves empresaris !
 • Fins a 50 empleats
  • Quota fixa: 225,00 EURdescompte joves empresaris
  • Quota per empleat: 4,35 EUR
 • De 51 a 100 empleats
  • Quota fixa: 655,00 EUR
  • Quota per empleat: 4,35 EUR
 • Més de 101 empleats
  • Quota fixa: 1.675,00 EUR
  • Quota per empleat: 4,35 EUR.
 • Associacions que vulguin tenir la seu social a la CEA
  • Quota fixa: 535,95 EUR

Andorra, una oportunitat estratègica per a nous inversors i empreses.

Projecte IWAND